Bättre affärer med omvärldsbevakning

Vi eftersöker och sammanställer affärskritisk information

Publika dokument

Bättre affärer

Bättre affärer med omvärldsbevakning. Publika dokument och open data.

Konkurrensanalys

Vill du veta mer om dina branschkollegor? Prissättning, fakturor och avtal.

Marknadsanalys

Översättning i skrift och till audio till flera språk är möjligt.

Beslutsprotokoll

Styrelseprotokoll, remisser

Domar

Domslut, lagrådsremisser

Ekonomisk information

Budget, årsredovisningar

Pressmeddelanden

Ärendeförteckningar

Propositioner

Remisser

Stadsbygnad

Korrespondens

Research

Utredningar

Avtal

Kontaktuppgifter

Beredningar

Överprövningar

Regional förvaltning

Vi hjälper dig att bevaka och hämta in dokument gällande lagförslag och propositioner som gäller din bransch.

Kommunal förvaltning

Vi hjälper dig att bevaka och hämta in dokument gällande lagförslag och propositioner som gäller din bransch.

Statlig förvaltning

Vi hjälper dig att bevaka och hämta in dokument gällande lagförslag och propositioner som gäller din bransch.

Vi har koll på Sveriges myndigheter

1
Statliga bolag
1
Kommunala bolag
1
Regioner
1
Regionala bolag
1
Statliga myndigheter
1
Kommuner

Så här säger våra kunder

Mitt dagliga arbete kräver att jag är ajour med affärsfrågor och aktuella myndighetsbeslut. PudDox hjälper mig att snabbt och effektivt hitta rätt i myndighetsdjungeln och begära ut handlingar. Detta spar mycket tid och energi.

Som fastighetsutvecklare får jag professionell hjälp med research och att begära ut, granska och sammanställa offentliga handlingar och stadsbyggnadsbeslut. Dessutom behöver jag inte vara offentlig. Det underlättar och är tidsbesparande.

Dela på linkedin
LinkedIn