Om PubDox

Varför?
PubDox finns till för att hjälpa dig att göra bättre affärer mellan privat och offentlig sektor.

Vi tror att transparens och tillgång till information skapar goda förutsättningar för hållbar samhällsutveckling

Vad!
Det kan vara affärskritisk information och beslut som påverkar din bransch eller din etablering. Det kan vara beslutsprotokoll, styrelseprotokoll, remisser, stadsbyggnadsärenden, domar, lagrådsremisser, ekonomisk information, finansiell information, årsredovisningar, budget, betalningsanmärkningar, bakgrundskontroller, pressmeddelanden, ärendeförteckningar, propositioner, kontaktuppgifter till beslutsfattare, överprövningar, tvister, upphandlingar.

Hur!
Vi har en etablerad process för att kontakta Sveriges 3300 myndigheter.

 

Skapa bättre affärer med affärskritisk information

För vem?

För journalister, advokatbyråer, näringsliv, offentlig sektor, privatpersoner. Full anonymitet och tidsbesparande för dig.

Hur tar vi betalt?
-Fast pris
Enligt offert, projektbaserad rådgivning och produktion.

Analyser, strategier och produktioner bundna i tid och åtgärder  – styrt till innehåll som omfattas av takofferter

-Tjänstepaket 
– månadsvis rådgivning och produktion enligt överenskommelse.

Löpande stöd, rådgivning och produktion via månadsabonnemang  – enligt överenskomna rutiner för uppföljning och förbättringsåtgärder.

Dela på linkedin
LinkedIn