Offentlig förvaltning och myndigheter

Publika dokument

Vi är experter på allmänna och offentliga handlingar.

Ställ frågan till oss och vi tar reda på svaret.

För vem?

För näringsliv, journalister, och offentlig sektor, Vi skapat pubdox för att hjälpa dig som söker en allmän och offentlig handling.

Vad?

Du kanske vill veta mer om det senaste beslutet som påverkar din bransch eller din etablering. Full anonymitet.

Hur?

Vi tar research till en högre nivå. Vi har en etablerad process för att kunna ta kontakt med Sveriges 3300 myndigheter.

OM OSS

Vi är seniora managementkonsulter med lång erfarenhet av offentliga processer.

Freedom Press Act

The Public Access to Information and Secrecy Act Supplements the Freedom of the Press Act on the right to obtain official documents.

Dela på linkedin
LinkedIn