PUBDOX INTEGRITETSPOLICY

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Våra vägledande principer är självklara och enkla.
Vi värnar om och respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

All persondata skyddas med yttersta omvårdnad och sekretess. Vi är transparenta med vilka data vi samlar in och varför.

PUBDOX INTEGRITETSPOLICY

I denna policy beskrivs vilka uppgifter vi kan komma att samla in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan ta kontakt med oss. 

Policyn gäller när du använder webbsidor, appar och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av oss.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enskild firma.

Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.

COOKIE FILER

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer.

Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar.  

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats skapas en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in skapas flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. 

INBÄDDAT INNEHÅLL

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (såsom videoklipp, bilder och artiklar). Inbäddat innehåll från andra webbplatser fungerar på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om besökaren, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

UPPLADDNING AV BILD OCH FILM

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering.

Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

UPPLADDAT MATERIAL

Den som laddar upp texter, bilder, filmer och annat material ansvarar för det material som publiceras. 

Publicerat material skall följa rådande lagstiftning, upphovsrätt och etik. 

PUBLICERAT MATERIAL

I denna policy beskrivs vilka uppgifter vi kan komma att samla in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan ta kontakt med oss. 

Policyn gäller när du använder webbsidor, appar och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av oss.

TRAFIKANALYS

Pubdox kan komma att inhämta uppgifterna i första hand direkt från dig som besökare eller kund.

Exempel på personuppgifter vi samlar kan vara ditt namn, mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Pubdox kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER

• När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen kan dessa komma att sparas.
• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
• Om du anmäler dig till nyhetsbrev
• Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som erbjuds
• Besök på webbplatser, app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare som används för besöket

INSAMLAD INFORMATION

För att fullgöra beställningar och tjänster som erbjuds av Pubdox.

Möjliggöra god kundservice, som att hanterar förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt såsom exempelvis nyhetsbrev.

Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.

För att ta fram statistisk data om besökare såsom beteende och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

För att genom analys av en besökares beteende på våra webbplatser.

Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.

För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar, till exempel sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.

För att ta kontakt  via app, SMS, e-post eller post om erbjudanden, kampanjer och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring. För att hjälpa till med att utveckla tjänsten och för att förbättra din användarupplevelse. För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policy.

KONTO

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

SAMTYCKE

Om du delger oss personuppgifter samtycker du till att dessa får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till densamma. 

Vi samlar även in  IP-adresser, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring och erbjudanden. 

Samtycket omfattar även tredjeparts cookies. Denna cookie kommer att följa användarens surfbeteende i syfte att kunna erbjuda marknadsföring som baseras på användarens beteende.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

I händelse av att denna plattform innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte.

Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för innehållet.

Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som kan uppstå vid användning av externa länkar.

INFORMATIONSÖVERLÅTELSE

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra tjänster, till exempel analys, distribution och andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om medlemmar till tredje part.

Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att exempelvis ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Pubdox samlar inte in känsliga personuppgifter.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Normalt är det förbjudet att hantera sådana personuppgifter men det finns undantag från förbudet. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. (I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. I dataskyddsförordningen används ordet, men det står också att det inte innebär att EU godtar teorier om att det skulle finnas skilda människoraser.)

Läs mer om känsliga personuppgifter här. Källa: Datainspektionen 

.

RÄTTSLIG GRUND

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

OM COOKIES

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. 

Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks.

Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att lära oss mer om våra användare. 

Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

.

DIN RÄTTIGHETER OCH VAL

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. 

Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks.

Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att lära oss mer om våra användare. 

Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

INFORMATION

Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns.

Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.  För användare som registrerar sig på webbplats sparar vi de personuppgifter du anger i din användarprofil.

Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst. Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument..

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss. Pubdox är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss. E-post:  kontakt(a)pubdox se

Du kan också kontakta Datainspektionen 
datainspektionen@datainspektionen.se

RUTINER VID DATALÄCKA

Rutiner vid dataläcka och personuppgiftsincidenter. Om en dataläcka skulle uppstå finns de rutiner som krävs för att kunna upptäcka, utreda och rapportera så myndigheter och användare blir informerade om detta inom 72 timmar.

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.

Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har, blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer. Länk till allt du behöver veta om personuppgiftsincidenter finner du här. 

Dela på linkedin
LinkedIn